Menu

Audyt energetyczny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę przeprowadzania audytów energetycznych zgodnie z obowiązującymi dyrektywami.

Zmniejszenie ilości zużywanej energii jest jednym z wyzwań stawianych we współczesnym świecie, ale również niezwykle istotne dla kosztów działalności każdej firmy, teatru, hali, a nawet gospodarstw domowych. W tym celu Mikor Inżyniering Sp. z o.o. wyspecjalizował swoją kadrę, by z pełnym profesjonalizmem przygotowywała ekspertyzy dotyczące podejmowania przedsięwzięć zmierzających do optymalizacji kosztów zużycia energii. 

Analizy mogą być przeprowadzone w zakresie przedstawionym przez klienta, jednakże Mikor jest gotowy do udzielenia wsparcia przy dostosowaniu projektu, produktu lub miejsca pracy do odpowiednich rozporządzeń i norm zharmonizowanych, np. poprzez pomoc przy opracowaniu dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, przeszkolenie pracowników, itp.

W swoich analizach skupiamy się na urządzeniach wskazanych przez klienta doradzając odpowiednio konkretne możliwości podejmowanych działań i sugerując nowe rozwiązania. Będąc otwartym na wymagania naszych klientów, audyt może dotyczyć całości mediów, czyli być przygotowany dla celów grzewczych, chłodzenia, oświetlenia, procesów technicznych, itp., ale również może skupiać się na wybranym zagadnieniu, jak np. audycie oświetlenia, zużycia wody, powietrza, itd.

Celem skrupulatnie przygotowanej ekspertyzy jest:

  • Ocena dokumentów pod względem ich zgodności z obowiązującymi dyrektywami, rozporządzeniem, normami,
  • Określenie ilości zużywanej energii,
  • Określenie struktury zużywanej energii,

jak również:

  • Zalecenie konkretnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych i formalnych),
  • Określenie opłacalności proponowanych rozwiązań.

Audyt energetyczny obejmuje także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji mających na celu racjonalizację zużycia energii. Ta niezależna i obiektywna opinia stwierdza, które modernizacje są opłacalne w badanym budynku oraz jakie produkty i rozwiązania techniczne są najkorzystniejsze.

Audyt jest zakończony przygotowanym sprawozdaniem z wykazem niezgodności (w odniesieniu do właściwych rozporządzeń lub norm), który sugeruje możliwe rozwiązania, pracy maszyn / linii technologicznych / pomieszczeń w zgodzie z dyrektywami, wraz z wydaniem oświadczenia o zgodności lub jej braku.Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry