Menu

Monitoring Mediów

Koszty mediów wzrastają co roku, zwiększając tym samym wydatki firm, co w rezultacie wpływa na zyski. Firma Mikor Inżyniering proponuje szereg rozwiązań mających na celu zmniejszenie kosztów związanych z wykorzystywaniem energii podczas produkcji.

Monitoring mediów jest sposobem ograniczenia kosztów. Możliwe to jest poprzez analizę sposobów wykorzystywania energii w firmie.

Korzyści

Ograniczenie kosztów jest głównym celem monitoringu, jednakże nie jest to jedyna zaleta. Podczas całego procesu jesteśmy w stanie stwierdzić, kiedy poszczególne media są zużywane, co skutkuje wiedzą na temat kosztów produkcji, w czasie której jest zużywana energia. Dodatkową korzyścią jest również zauważenie możliwych awarii przekładających się na koszty produkcyjne.

Monitoringiem mediów obejmujemy:

  • Energię elektryczną,
  • Powietrze technologiczne i sterownicze,
  • Wodę technologiczną, grzewczą i pitną,
  • Parę o różnym stopniu kompresji,
  • Gospodarkę wodno-ściekową,
  • Metan, z prognozowaniem zużycia w związku z limitami zakupu i grożącymi w związku z tym wysokimi karami umownymi,
  • Ciepło,
  • Inne media zużyte podczas produkcji.

Monitoring mierzony jest z wykorzystaniem urządzeń markowych, jak np. E&H, Simens, jak również systemów mieszanych. Archiwizacja i analiza jest możliwa, dzięki programom do gromadzenia i analizy danych (np. Platforma Systemowa Wonderware), jak również programom, które są proponowane przez wyżej wymienione marki.

Warto zwrócić uwagę, iż inwestycja w monitoring mediów jest prowadzona etapami, dzięki czemu nakłady wstępne będą zmniejszone, a korzyści widoczne natychmiast. Zwrot z całości inwestycji, będzie możliwy do uzyskania od sześciu miesięcy do dwóch lat. Monitoring mediów da Państwu dane, które podczas analizy stają się kluczową wiedzą do prowadzenia wydajnej gospodarki energetycznej. Proponujemy Państwu wprowadzenie monitoringu mediów w procesach produkcyjnych. Przyczyni się to do obniżenia kosztów i da szanse prowadzenia świadomej polityki energetycznej.

Zyskujecie Państwo przewagę konkurencyjną.Ta strona wykorzystuje pliki cookies i zapisuje je na Twoim urządzeniu. Pozostając na stronie akceptujesz taki stan rzeczy.

akceptuję czytaj więcej
do góry