Atlas Arena w Łodzi

Oddany do użytku w roku 2009, jeden z największych obiektów widowiskowo-sportowych w Polsce. Obiekt wyposażony w nowoczesną infrastrukturę spełniającą wymagania międzynarodowych federacji i organizacji sportowych.
Zgodnie z projektem „Zaprojektowanie i wykonanie systemu ruchomego prerigingu w hali Atlas Arena przy ul. Bandurskiego 7 w Łodzi” w ramach zadania pn.: „ Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Sportowo-Konferencyjnego etap I Hala widowiskowa wydatki związane z rozliczeniem, nadzorem i doposażeniem obiektu, zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy roboty budowlane wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, certyfikatów, pozwoleń i innych dokumentów. Dostarczyliśmy system 26 wciągarek łańcuchowych wraz z systemem sterowania (w pełni synchronizowanym) wraz z kasetą zasilająco sterowniczą typ: LIFTKET SB4.1/12J-500/1-4 o udźwigu 500kg. Wykonaliśmy instalację nowych pulpitów, instalację systemu Gideon na panelach głównych i serwisowych oraz dostawę riggingu z krat aluminiowych.