Szkolenia i audyty

OFERTA

KONTAKT

Oferta

Mikor Inżyniering Sp. z o.o. jest firmą inwestującą w kapitał ludzki, która swoją wiedzą dzieli się w ramach organizowanych szkoleń, jak również w ramach Akademii Bezpiecznych Maszyn i współpracując z TÜV Rheinland.
Oferujemy szereg szkoleń skupionych wokół edukacji bezpiecznego użytkowania maszyn, jak również przestrzegania dyrektyw i norm.
Szkolenia realizowane przez ekspertów firmy Mikor Inżyniering Sp. z o.o.

System Bezpieczeństwa Funkcjonalnego

Tematyka szkolenia skierowana jest do m.in.:

• Kierownictwa technicznego;
• Konstruktorów, mechaników, automatyków;
• Osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn;
• Technologów, inżynierów produkcji;
• Osób odpowiedzialnych za spełnienie wymagań i oznakowanie CE;
• Pracowników służb kontroli jakości i utrzymania ruchu;
• Inspektorów BHP.

Szkolenie przewidziane jest na dwa dni, podczas których zostanie przeprowadzony następujący program:

• Wprowadzenia do dyrektyw i norm;
• Obowiązki producenta maszyn;
• Maszyna bezpieczna;
• Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego;
• Bezpieczeństwo funkcjonalne wg PN EN 62061 (SIL);
• Bezpieczeństwo funkcjonalne wg PN EN ISO 13849 (PL);
• Bezpieczeństwo funkcjonalne wg PN EN 61511;
• Procedury oceny zgodności;
• Warsztat praktyczny.

Umiejętności nabyte podczas szkolenia pomogą uczestnikom zrozumieć definicję bezpiecznej maszyny, jak również ułatwią poruszanie się w środowisku dyrektyw. Przeszkolone osoby będą potrafiły dopasować wymagania do przypadków, wybrać odpowiednie normy bezpieczeństwa i wyznaczyć SIL i PL dla konkretnego przypadku. Kolejną wartością dodaną szkolenia będzie nabycie wiedzy z doboru rozwiązań i ich oceny, ale również wiedza związana z dokumentowaniem bezpieczeństwa maszyn.

Dyrektywa maszynowa

Dwudniowe szkolenie adresowane jest do m.in. do:

• Kierownictwa technicznego,
• Konstruktorów, mechaników, automatyków,
• Osób odpowiedzialnych za przebudowę maszyn,
• Technologów, inżynierów produkcji,
• Osób odpowiedzialnych za spełnienie wymagań i oznakowanie CE,
• Pracowników służb kontroli jakości i utrzymania ruchu,
• Inspektorów BHP.

Program zakłada poruszenie najważniejszych kwestii dotyczących Dyrektyw Maszynowych zakłada następującą tematykę:

• Wprowadzenie do dyrektyw i norm,
• Omówienie dyrektywy,
• Wymagania zasadnicze, wymagania minimalne,
• Naprawa, modernizacja, istotna zmiana,
• Maszyny zespolone,
• Normy, podział norm, normy zharmonizowane,
• Maszyna i maszyna nieukończona,
• Obowiązki producenta maszyn,
• Maszyna bezpieczna,
• Podstawy bezpieczeństwa funkcjonalnego,
• Dokumentacja techniczna,
• Procedury oceny zgodności,
• Warsztat praktyczny.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli zrozumieć definicję maszyny i nauczy dokumentować bezpieczeństwo maszyn, jak również uczestnicy nabędą umiejętność:

• poruszania się po dyrektywach i normach,
• dopasowania wymagań do przypadku,
• wyboru odpowiednich norm bezpieczeństwa,
• wyznaczania SIL i  PL dla przypadku,
• doboru rozwiązania i jego oceny.

Szkolenia przeprowadzamy zarówno w siedzibie klienta, jak również oferujemy spotkania w budynku spółki Mikor Inżyniering. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów, dlatego też elastycznie dopasowujemy terminy spotkań.

Skontaktuj się z nami, a dowiesz się o pozostałych możliwościach szkoleniowych prowadzonych przez ekspertów Mikor Inżyniering Sp. z o.o.