Banery akustyczne

Baner akustyczny jest ustrojem dźwiękochłonnym o konstrukcji naściennej lub podstropowej.

Zawiera on materiał dźwiękochłonny, którego powierzchnię eksponowaną na fale akustyczne można zmieniać za pomocą urządzenia do regulacji akustycznej powierzchni czynnej.

Baner ma własną obudowę, przeznaczoną do wbudowania w sufit podwieszany, podsufitkę, może być mocowany do ściany lub do sufitu, z uwzględnieniem styku ściany z sufitem.

Banery wykonane są z  tkaniny pochłaniającej dźwięk, np. z serży wełnianej lub trevira, typowo o gęstości od 600 do 800 g/m2. Tkanina banera spełnia wymagania odpowiednich przepisów dotyczących odporności ogniowej. Kolorystykę tkaniny i obudowy dobieramy zgodnie z wymaganiami projektanta wykończenia wnętrz.

Regulację powierzchni czynnej banera kontrolujemy poprzez zwijanie tkaniny do obudowy.

Po rozwinięciu bliższa warstwa tkaniny powinna się znajdować w określonej odległości Ds od ściany. Ds z przedziału 0,1…0,2 m.

Po zwinięciu części ruchome banera mieszczą się całkowicie w obudowie.

Obudowa jest malowana proszkowo na wymagany kolor, względnie obłożona płytami fornirowanymi wymaganym gatunkiem drewna. Konstrukcja banera uniemożliwia wzbudzanie drgań (zwłaszcza rezonansowych) jego części, szczególnie obudowy, które mogłyby być słyszalne w pomieszczeniu. Uwzględniono oddziaływanie sygnału akustycznego o poziomie do 120 dB, wytwarzanego przez głośniki lub głośne instrumenty muzyczne, np. perkusyjne.

Konstrukcja banera umożliwia pokrycie ściany na wymaganej długości poprzez zestawienie odpowiedniej liczby pojedynczych banerów.

Szerokość pojedynczego banera S dobierana jest z przedziału od 1,5 m do 6 m, przy czym szerokość jednego brytu banera Sb wynosić co najmniej 1,5 m. Odstępy pomiędzy brytami, niezbędne np. dla podparcia wału, nie przekraczają 10 cm.

Uzyskaliśmy minimalne wymiary zewnętrzne, ograniczone wymiarami materiału dźwiękochłonnego zwiniętego lub złożonego. Szerokość obudowy banera nie przekracza szerokości materiału dźwiękochłonnego (z uwzględnieniem odstępów pomiędzy brytami) o więcej niż 20 cm.

Na przykład: baner o długości 6 m może mieć obudowę o wysokości około 90 cm i głębokości około 30 cm. Dokładne wymiary podajemy wraz z ofertą, zależy od szerokości i od wymaganego skoku.

Regulacja powierzchni czynnej banera odbywa się za pomocą napędu elektrycznego.

Sterowanie

Każdy baner posiada swój własny sterownik. Większą liczbę banerów łączy się w szeregu poprzez złącza Wejście/Wyjście za pomocą prefabrykowanych przewodów z odpowiednimi złączami. W ten sposób łatwo łączy się ze sobą kolejne banery powieszone jeden za drugim.

Samo sterowanie odbywa się z panela dotykowego, przeważnie jednego na salę. Możliwe jest wykonywanie jazd:

każdy baner oddzielnie – góra – dół,
każdy baner do konkretnej pozycji,
grupa banerów – góra – dół,
grupa banerów do konkretnej pozycji.

W celu ułatwienia obsługi dla sal z wieloma banerami, można definiować sceny, wywoływane z poziomu panela, np.: koncert unplugged, wystąpienie, mowa itd. Można zdefiniować do 10 różnych scen dowolnych kombinacji banerów i ich wysokości.

Banery mogą też być sterowane z systemu głównego Gideon z poziomu panelu głównego i awaryjnego. Każdy baner można też obsłużyć ze złącza sterowania awaryjnego za pomocą przyciskowego sterownika.

Czas pełnego zwinięcia lub rozwinięcia banera w zależności od długości ale przeważnie nie przekracza 60 s. Poziom dźwięku A hałasu banerów mierzony w odległości 1 m od najgłośniejszego elementu nie przekracza 30 dB.

Zasilanie napędów i sterowania jednofazowe 230 V 50 Hz, zgodne z odpowiednimi przepisami.