Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

Biblioteka przy Uniwersytecie Warszawskim, mieszcząca się w centrum Powiśla na ulicy Dobrej w Warszawie. Budynek o objętości 260 tys. m³ zajmujący powierzchnię 64 tys. m². Przeznaczeniem obiektu jest organizacja przedsięwzięć sportowych, koncertowych i teatralnych. W razach zadania :„Przygotowanie projektu wykonawczego wraz z pełnieniem nadzorów autorskich, zapewnienie pełnienia nadzoru autorskiego (projekt budowlany) oraz wykonanie robót budowlanych wraz dostawą wyposażenia dla potrzeb realizacji inwestycji p.n. „BUW (podziemie) adaptacja na cele zajęć sportowych” w budynku przy ul. Dobrej 56/66 w Warszawie”, wykonaliśmy prace dotyczące systemu mechaniki sceny.
Przedmiot prac obejmował:
• Sztankiet oświetleniowy
• Sztankiet dekoracyjny
• Wieszak głośnikowy
• Wieszak oświetleniowy
• Mechanizm kurtynowy z napędem elektrycznym
• Mechanizm kulisy obrotowej
• Podest sceniczny
• Tkanina kurtyny głównej
• System sterowania.