Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych W Olsztynie

W celu wsparcia aktywności kulturalnej obszaru województwa warmińsko – mazurskiego powołane zostało Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Prężnie działający obiekt w obecnym kształcie funkcjonuje od 2002r,  organizując koncerty, spektakle, spotkania, występy, szkolenia oraz warsztaty. Mieliśmy przyjemność wykonać I etap technologii scenicznych w ramach realizacji zadania pod nazwą: Termomodernizacja budynku CEiIK (Obejmująca projekt dofinansowany z RPO WiM na lata 2014-2020 Remont i modernizacja budynku CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie.

Wykonaliśmy dostawę i montaż mechaniki sceny. Prace obejmowały wykonanie systemu sterowania mechaniką górną sceny. W skład mechaniki górnej wchodziły mosty oświetleniowe, sztankiety dekoracyjne, ekranowe, głośnikowe i kurtyna sceniczna.