Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu

Narodowe Forum Muzyki to jeden z największych obiektów koncertowych w Europie Środkowej, doceniany za swój niepowtarzalny charakter, funkcjonalność oraz doskonałe warunki akustyczne. Powstał w roku 2014 we Wrocławiu aby propagować wśród mieszkańców Dolnego Śląska i osób odwiedzających Wrocław aktywny udział w życiu kulturalnym.
Pracując przy obiekcie zajęliśmy się dostawą, montażem, uruchomieniem urządzeń mechanicznych Sali Koncertowej, Sali A, B, C Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu oraz wykonaniem niezbędnych pomiarów. Wykonaliśmy również szkolenie w zakresie systemu sterowania napędów dla urządzeń mechanicznych sceny i widowni, oraz przygotowaliśmy dokumentacja powykonawczą.
Nasze prace polegały na wykonaniu:
• Instalacji nowego systemu sterowania dla 160 urządzeń mechaniki
• Zapadni
• Ruchomych sufitów
• Sztankietów i kurtyn
• Drzwi akustycznych
• Instalacji nowych pulpitów
• Instalacji systemu Gideon na panelach głównych i serwisowych