Oczyszczalnia Ścieków KRYM w Wołominie

Dostawa, montaż i uruchomienie stacji do mechanicznego zagęszczania osadu na Oczyszczalni Ścieków KRYM.