Opera na Zamku w Szczecinie

Powstała w roku 1956 pod nazwą Operetka Szczecińska Towarzystwa Przyjaciół Teatru Muzycznego. W latach 2010-2015 przeprowadzono przebudowę, dzięki której Opera na Zamku ma salę główną na ponad 500 widzów, z ruchomą sceną obrotową, wyłożoną specjalnymi ekranami akustycznymi.
W ramach prac w szczecińskiej Operze zrealizowaliśmy wykonanie robót budowlanych, dostawę urządzeń i materiałów wraz z ich montażem dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Technologia teatru muzycznego Opera na Zamku w Szczecinie”.
Prace dotyczyły:
• Wymiany systemu sterowania
• Instalacji nowych pulpitów
• Instalacji systemu Gideon na panelach głównych i serwisowych
• Sieci TCP/IP
• Mechaniki górnej – 48 napędów
• Sztankietów kurtynowych i dekoracyjnych
• Mostów oświetleniowych i systemu oświetlenia
• Mostu portalowy
• Wciągarka Libretta
• Dwóch zapadni scenicznej i sceny obrotowej
• Okotarowania
• Wyposażenia scenicznego
• Systemu nagłośnienia.