Opera we Wrocławiu

Opera Wrocławska – jeden z najpiękniejszych i największych teatrów mieszczących się na Dolnym Śląsku. Modernizacja zakończona w 2006 roku, przystosowała budynek do wystawiania spektakli operowych na najwyższym poziomie, stając się mocnym punktem wielu wydarzeń kulturalnych Dolnego Śląska.
Nasza praca w ramach zadania pn.: „Zakup nowoczesnego systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny etap II” dla Opery we Wrocławiu, opierała się na wykonaniu systemu mechaniki i sterowania wraz z systemem sterowania.
Przedmiot umowy dotyczył:
• Wymiany silników napędów mechaniki górnej,
• Wyposażenia sztankietów nieregulowanych w falowniki i sterowanie,
• Dostawę szyn i wózków do przesuwania dekoracji z mechanizmem obrotu ręcznego i elektrycznego,
• Dostawy wciągarek punktowych 500kg, 1m/s,
• Modernizacji zapadni scenicznych i fosy orkiestry – dostosowanie do wymagań minimalnych,
• Wymiany sztankietów ręcznych na elektryczne,
• Wykonania odbioru UDT urządzeń mechaniki sceny,
• Dostawy i montażu i uruchomienia systemu sterowania