Systemy tensometryczne

Tensometryczny system kontroli obciążenia

System zbudowany jest w postaci modułowej, z kilku różnych funkcjonalnych podzespołów które mogą tworzyć zintegrowane środowisko kontroli obciążenia.

System posiada elementy WE-jściowe – są to różne tensometry: ósemki, szeklowe, S, belkowe, bezprzewodowe szeklowe, bezprzewodowe ósemki.

Elementy przetwarzające EP – są to zestawy przetworników dla tensometrów przy komunikacji sieciowej TEN-RS lub moduł analogowy TEN-A oraz moduł komunikacji bezprzewodowej dla tensometrów TEN-WL. Wyjścia z tych modułów podłączane są do modułu logicznego TEN-L. Do modułu można podłączyć jedną linię. Każdy moduł logiczny obsługuje do 18 tensometrów. Moduł logiczny posiada dotykowy ekran, na którym wyświetlana jest aktualna waga. Dodatkowo można przeprowadzić tarowanie oraz ustawić zakres wyświetlania alarmów i przeciążeń, ustalić powiązania pomiędzy tensometrami, np. suma pomiarów.

Elementy WY-jściowe to głównie moduł przeciążenia TEN-OV. Moduł podłączony do modułu logicznego TEN-L umożliwia wystawienie sygnału „zimnego styku” do sterowania wciągarkami, lampami lub innym wyposażeniem.

Kolejnym elementem WY-jściowym jest moduł akwizycji. Moduł podłączamy do modułu TEN-L poprzez moduł komunikacji TEN-CK. Moduł jest hubem dla max ośmiu modułów logicznych. Umożliwia podłączenie bezprzewodowo do aplikacji TEN-TAAP lub kablowo poprzez standardowe switche ethernetowe. Aplikacja może być zainstalowana na tablecie, telefonie, laptopie. Sam moduł akwizycji służy do zbierania danych historycznych o wadze, przeciążeniach.

Dzięki modułowi możliwe jest poprzez aplikację TEN-TAAP generowanie raportów, sprawdzanie stanu obciążeń na bieżąco, lokalnie lub po podłączeniu poprzez sieć lub GSM zdalnie.

Moduł i cały system może zasilany być poprzez UPS.

Dzięki modułowości możliwe jest zestawienie systemu pod siebie z dowolną ilością punktów pomiarowych, w wielu opcjach instalacyjnych z szeroką ofertą tensometrów, okablowania i sposobem wykorzystania od tylko podglądu, kontroli czy większej analizy.

WE-jśćie różne tensometry z modułem przetwarzania sygnały na postać cyfrową.

Kompletny system tworzy szeroki ekosystem kontroli, nadzoru i analizy obciążeń.