Teatr Muzyczny Roma w Warszawie

Teatr Roma mieści się w samym centrum Warszawy, przy ul. Nowogrodzkiej. Gmach powstał w roku 1936, i jako jeden z nielicznych budynków przetrwał II Wojnę Światową. Dzięki temu był jedyną ocalałą sceną warszawską po roku 1945. Teatr Roma posiada nowoczesną i wygodną scenę na ok. 992 miejsca. Obecnie to najsłynniejszy Teatr, specjalizujący się w spektaklach musicalowych.
Nasz zakres prac obejmował zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż systemu podnoszenia i opuszczanie zapadni oraz wpięcie ich do istniejącego systemu sterowania urządzeniami scenicznymi.
Wykonaliśmy kompleksową dokumentację projektową: projekt budowlany w branży architektonicznej oraz konstrukcyjnej i elektrycznej, dokumentację projektu technicznego oraz projektu wykonawczego, systemu podnoszenia i opuszczania zapadni.
Realizacja prac polegała na wykonaniu niezbędnych prac demontażowych, wykonaniu robót budowlanych zgodnie z Projektem oraz Programem funkcjonalno-użytkowym, modernizacji pozostałych zapadni wraz z wpięciem ich w istniejący system sterowania, pełnieniu obowiązków nadzoru autorskiego w zakresie wykonanego przez siebie Projektu, wykonaniu prac porządkowych związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego, przeszkoleniu personelu, testy systemu.