Teatr Polski w Warszawie

Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie to jedna z ikon polskiej tradycji teatralnej. Jeden z największych i najpiękniejszych teatrów w Polsce. Swoją sławę zawdzięcza głośnym inscenizacjom klasyki polskiej, innowacyjnej organizacji pracy teatru, jak również zespołowi złożonemu z najznakomitszych aktorów, reżyserów i scenografów. Jest jednym najbardziej okazałych gmachów teatralnych w Warszawie, działający niemal nieprzerwanie od ponad wieku.
Prace w Teatrze Polskim polegały na zaprojektowaniu i wykonania modernizacji górnej mechanizacji sceny wraz z wyposażeniem (zaprojektuj – wybuduj), a w szczególności:

  • wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie mechanizacji, sterowania, zasilania mechaniką górną sceny i wyposażenia oświetleniowego,
  • wykonania demontażu starych instalacji mechaniki i oświetlenia,
  • dostawa i montaż nowych napędów mechaniki górnej, kurtyny, mostu portalowego i kurtyny ppoz,
  • dostawa i montaż oświetlenia scenicznego wraz z wymianą instalacji zasilania na mostach i sztankietach.